Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/galantst/public_html/ajgroup.consulting/wp-content/plugins/Ebor-Framework-master/ebor_cpt.php on line 169
Carte tehnica – AJ GROUP CONSULTING
AJ GROUP CONSULTING INTOCMIRE CARTE TEHNICA A CONSTRUCTIEI

INTOCMIRE CARTE TEHNICA
A CONSTRUCTIEI

Cartea Tehnică

Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.

Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală.

Cartea tehnică, după întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către investitor sau, după caz, de către proprietar.

Cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanțate sau de natura proprietății asupra lor.

Continutul cartii tehnice a constructiei

Cartea constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.Documentatia de baza cuprinde urmatoarele documente:

 • - Cap. A: documentatia privind proiectarea;
 • - Cap. B: documentatia privind executia;
 • - Cap. C: documentatia privind receptia;
 • - Cap. D: documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

Cap. A: Documentatia de proiectare va cuprinde:

 • - Acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize si acorduri care au stat la baza intocmirii proiectului;
 • - Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva;
 • - Breviar de calcul pe specialitati;
 • - Indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale;
 • - Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.

Cap. B: Documentatia tehnica privind executia va cuprinde:

 • - Autorizatia de executare a lucrarilor;
 • - Procesul verbal de predare al amplasamentului si al reperului de nivelment general;
 • - Inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
 • - Procesele verbale de receptie a terenului de fundare , a fundatiei si a suprastructurii , procese verbale de admitere a fazelor determinante;
 • - Expertize tehnice, verificari de teren, cercetari suplimentare aparute din diverse motive;
 • - Caiete de atasament, jurnalul principalelor evenimente.

Cap. C: Documentatia tehnica privind receptia va cuprinde:

 • - Procesele verbale de receptie;
 • - Alte acte incheiate ca urmare a intrunirii receptiei.

Cap. D: Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp:

 • - Prevederi scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiilor, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei, in timpul executiei si al exploatarii;
 • - Proiectele in baza carora s-au efectuat dupa receptia finala, modificari ale constructiilor;
 • - Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia lucrarilor si masurile de interventie luate;
 • - Proiectul de urmarire speciala a constructiei daca este cazul;
 • - Procesul verbal de predare primire aparatelor de urmarire a constructiei;
 • - Referat cu concluzii anuale si finale asupra urmaririi speciale;
 • - Procese verbale de predare primire in cazul schimbarii executantului;
 • - Jurnalul evenimentelor intocmit conform formularului tip.