Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/galantst/public_html/ajgroup.consulting/wp-content/plugins/Ebor-Framework-master/ebor_cpt.php on line 169
Topografie, Cadastru și Intabulare – AJ GROUP CONSULTING

Topografie, Cadastru și Intabulare

Scopul Cadastrului si Intabularii este de identificare, masurare si inscriere in Registrul de Carte Funciara si reprezinta o masura obligatorie, indiferent de natura imobilului, la orice act de instrainare / construire / extindere / demolare / modificare / bransare la utilitati, dupa caz, a unui bun imobiliar.


In Cartea Funciara sunt prevazute: descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, cele personale, la actele sau raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Cadastrul si intabularea nu se pot face separat, documentatiile cadastrale se inscriu automat in Cartea Funciara.

AJ GROUP CONSULTING Topografie, Cadastru și Intabulare

Cadastrul este acea parte componenta a sistemului unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Cu ajutorul cadastrului se face identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea tuturor imobilelor (apartamente, terenuri ori case) in documente cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale. La randul lui, sistemul de evidenta al cadastrului are ca scop inscrierea in registrul de publicitate imobiliara.


Functia tehnica a cadastrului se face prin determinarea pe baza de masuratori a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor parcelelor si constructiilor pe destinatii si categorii de folosinta si proprietar.
Functia economica are rolul de a evidentia elementele necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularea impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.
Functia juridica se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in Cartea Funciara.

Executam urmatoarele tipuri de lucrari:

 • • Cadastru si intabulare pentru apartamente, case, terenuri intravilane si extravilane;
 • • Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane
 • • Comasari si/sau alipiri de terenuri ori parcele
 • • Realizarea planurilor topografice in format analogic si digital
 • • Scoateri din circuitul agricol
 • • Ridicari topografice in scopul executarii proiectelor pentru diferite investitii (constructii, amenajari sau restaurari)
 • • Trasari terenuri – delimitarea pe teren a limitelor de proprietate (intarusari terenuri) in conformitate cu cadastrul avizat;
 • • Materializarea pe teren a punctelor caracteristice cladirilor;
 • • Trasarea axelor construcţiilor conform proiectului de trasare;
 • • Determinarea, transmiterea si marcarea "cotei zero" a proiectului;
 • • Trasarea contururilor cladirilor in interiorul proprietatii;
 • • Trasarea axelor si punctelor de elevatie ale proiectului;
 • • Intocmire relevee.